Bài Giảng: 12 Nguyện Lớn Của Bồ Tát Quan Thế Âm
Ngày Giảng: 2015
Đạo Tràng: Chùa Long Hương
Thời Lượng: 2 giờ 11 phút
Số Bài: 1

Nội dung đang được cập nhật …
Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh