Vào các ngày thứ 7 cuối tháng (trước ngày Thầy giảng pháp định kỳ), có hàng chục Phật tử phát tâm đến Chùa để làm công quả phục vụ bữa cơm dưỡng sinh cho đại chúng vào buổi trưa ngày chủ nhật.

Những Phật tử có lòng thành này gồm các Bác có sức khỏe tốt, tuổi cao hay trung niên, hoặc các cô gái trẻ nhà ở gần Chùa hay tận mãi Vũng Tàu hoặc TP. HCM, thậm chí có cô nhà ở An Giang, Châu Đốc đến Chùa nghe pháp trước một ngày để có thời gian tham gia lao tác mọi việc.

Tôi đã bắt gặp các cô gái trẻ này chùi rửa nhà vệ sinh, giặt giủ khăn trải bàn, rửa rau, rửa chén, xắc gọt rau củ quả cùng với các bác lớn tuổi hơn, từ lúc chiều tối thứ 7 đến tận 4,5 giờ sáng ngày hôm sau.

Số lượng Phật tử ở ngoài, cộng với nhóm thiện nam đăng ký thường xuyên làm công quả ở Chùa (kể cả Tăng, Ni tăng cường cho ban “Tri Khố”) đã tạo thành một lực lượng đông vui tại Nhà Bếp của Chùa vào những ngày cuối tháng.

Riêng việc nấu nướng tại Nhà Bếp do Thầy Tri Khố phụ trách với sự hỗ trộ của một vài đầu bếp nữ,có tay nghề cao, luôn có mặtđể đảm trách nấu thức ăn phục vụlễ cúng Trai Tăng, Trai Phạn và các lễ lớn khác được tổ chức thường xuyên tại Chùa.

Nguồn thực phẩm để phục vụ bữa cơm trưa cho hàng ngàn đại chúng có được từ các Phật tử phát tâm cúng dường và sự chuẩn bị chu đáo của Sư Trụ Trì.

Hai mươi bảy (27) bức ảnh kèm theo mô tả các công việc liên quan đến bữa cơm trưa dưỡng sinh phục vụ đại chúng ngày Thầy giảng pháp cuối tháng 24/11 Ất Mùi, trong đó có hình ảnh các Phật tử tham gia làm công quả, quang cảnh đại chúng ăn trưa tại phòng trệt Nhà Tổ, và quang cảnh chư Ni thọ thực ở Nhà Bếp của Chùa (Chư Tăng thọ thực tại phòng riêng).

_nh 01_resize _nh 02_resize _nh 03_resize _nh 04_resize _nh 05_resize _nh 06_resize _nh 07_resize _nh 08_resize _nh 09_resize _nh 10_resize _nh 11_resize _nh 12_resize _nh 13_resize _nh 14_resize _nh 15_resize _nh 16_resize _nh 17_resize _nh 18_resize _nh 19_resize _nh 20_resize _nh 21_resize _nh 22_resize _nh 23_resize _nh 24_resize _nh 25_resize _nh 26_resize _nh 27_resize

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh