Nhân nhịp Xuân về Sư Phụ trụ trì cùng Tăng Ni chùa Long Hương, kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa cùng thân bằng quyến thuộc thân tâm an lạc, vô lượng cát tường, sở cầu như ý, phước trí nhị nghiêm, viên thành quả mãn. Hưởng một mùa Xuân thiêng liêng bất tận.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát.

https://www.youtube.com/c/chualonghuongdn

https://www.facebook.com/ChuaLongHuongDN

https://www.facebook.com/LongHuongFanpage

https://www.facebook.com/LongHuongFanpage

 

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh