Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

     Cung kính ngưỡng bạch chư tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, quý Ni trưởng, quý Ni sư cùng chư Tôn đức tăng ni!
Hằng năm, Chùa Long Hương chúng con tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày Chủ Nhật cuối tháng 7 âm lịch, để cho Phật tử trong bổn tự và quý Phật tử các nơi câu hội về thể hiện lòng tri ơn và báo ơn của mình đối với Ba ngôi Tam bảo, với Cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và cha mẹ hiện tiền của mình.
Năm nay bổn tự chúng con tổ chức ngày 30/7 âm lịch năm Mậu Tuất nhằm ngày9/9/2018. Ngày chương trình Đại Lễ, có chút thay đổi là:
Lễ Đặt bát cúng dường Chư Tôn Đức tăng ni được bắt đầu lúc 07 giờ sáng đến 09giờ. Đúng 09 giờ bổn tự chính thức cử hành Đại Lễ Vu Lan (có chương trình riêng)
Đúng 11 giờ cúng Trai Tăng (dự kiến có khoảng 2.000 Tăng ni tham dự và chứng minh).
Chúng con xin kính báo để Chư Tôn Đức liễu tri và quang lâm chứng minh và tham dự đúng với chương trình ban tổ chức đã đưa ra để buổi lễ diễn ra được thập phần viên mãn.
Kính thông báo đến quý Phật tử có phát tâm đặt bát cúng dường trực tiếp đến chư tôn đức tăng ni nên có mặt tại Chùa Long Hương trước 6 giờ 30 để ban tổ chức chúng tôi sắp xếp vị trí để quí Phật tử được thực hiện tâm nguyện cúng dường của mình được chu đáo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chùa Long Hương ngày 18/8/2018
Kính thông báo
Trụ trì Chùa Long Hương
Tỳ kheo Thích Tuệ Hải

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh