DANH SÁCH ẤN TỐNG KINH ĐỢT 1
ĐẠO HIẾU CỦA NGƯỜI CON PHẬT
STT Họ tên Địa chỉ SL Số tiền
1 VÕ HUỲNH QUỐC THÁI Con trai Sư Cô Như Minh  3,000  12,000,000
2 HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM Gia đình em trai Sư Cô Như Minh  500  2,000,000
3 HUỲNH THIÊN LỘC  250  1,000,000
4 NGUYỄN THỊ KIM SANG  250  1,000,000
5 NGUYÊN THỊ YÊN Nhân viên Sư Cô Như Minh  300  1,200,000
6 TRẦN THỊ TUYẾT LAN Khách hàng công ty Quy Nguyên  100  400,000
7 TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA Khách hàng công ty Quy Nguyên  100  400,000
8 ĐỖ NGUYỆT HỒ TRÚC Nhân viên công ty Quy Nguyên  1,250  5,000,000
9 TRẦN THỊ THANH TUY  500  2,000,000
10 HUỲNH LÂM HIẾU THUẬN  500  2,000,000
11 NGUYỄN THỊ KIM LOAN  200  800,000
12 NGUYỄN ĐỨC TRUNG  200  800,000
13 Trần Thị Quyên  150  600,000
14 Nguyễn Văn Thời  100  400,000
15 NGUYỄN THỊ THANH THỦY  100  400,000
16 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM  100  400,000
17 ĐỖ TRỌNG ĐỨC HÙNG  100  400,000
18 ĐINH KIM TUYẾT MAI  100  400,000
19 VÕ THỊ NGỌC TRÂM  100  400,000
20 BÙI QUANG DUY  100  400,000
21 BÙI VĂN DUẨN  100  400,000
22 LÊ THỊ CẨM TÚ  100  400,000
23 LÊ THỊ LÀI  100  400,000
24 PHAN THỊ VĨNH  100  400,000
25 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG  100  400,000
26 NGUYỄN THỊ MỸ  100  400,000
27 NGUYỄN T BÍCH TUYỀN  50  200,000
28 PHAN THỊ HOA  50  200,000
29 LÊ THỊ AN  50  200,000
30 ĐẶNG THỊ NGỌC THANH  50  200,000
31 TRẦN ĐỨC NHÂN  50  200,000
32 NGUYỄN MINH LỘC  50  200,000
33 PHAN THỊ THANH PHƯƠNG  50  200,000
34 VÕ THỊ LỆ HẰNG  50  200,000
35 TRẦN THỊ KIM NGỌC  50  200,000
36 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG  42  168,000
37 NGUYỄN AN KHANG  30  120,000
38 TRẦN MỸ HẠNH  30  120,000
39 TRẦN THANH NHÀN  25  100,000
40 VÕ HOÀNG TÂN  20  80,000
41 NGUYỄN DUY THÔNG  20  80,000
42 DANH THỊ THU NGỌC  20  80,000
43 ĐINH KIM PHƯỚC  20  80,000
44 VÕ THỊ HÀ  20  80,000
45 NGUYỄN VĂN ĐỆ  20  80,000
46 PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG  20  80,000
47 LƯU MY LY  20  80,000
48 TRẦN BẢO PHONG  20  80,000
49 HUỲNH THỊ MAI PHƯƠNG  20  80,000
50 ĐỖ VĂN THỌ  10  40,000
51 ĐẶNG NGỌC GIANG  10  40,000
52 HOÀNG THỊ LƯƠNG  10  40,000
53 HỒ THỊ BÍCH PHƯƠNG  10  40,000
54 SƠN THÁI XUÂN  10  40,000
55 NGUYỄN VĂN HÙNG  10  40,000
56 HUỲNH THỊ MỸ TIÊN  10  40,000
57 NGUYỄN MINH THÀNH  10  40,000
DANH SÁCH ẤN TỐNG KINH ĐỢT 1
ĐẠO HIẾU CỦA NGƯỜI CON PHẬT
58 TRƯƠNG THỊ CẨM VÂN Nhân viên công ty Quy Nguyên  10  40,000
59 NGÔ LÂM THẢO NGUYÊN  10  40,000
60 ĐỖ THỊ PHƯƠNG DUNG  10  40,000
61 LÊ THỊ THÚY AN  10  40,000
62 LÊ HOÀNG NAM  10  40,000
63 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP  10  40,000
64 TRỊNH THỊ NHUNG  10  40,000
65 NGUYỄN MINH TRÍ  38  150,000
66 PHẠM ĐĂNG KHOA  10  40,000
67 TRẦN THỊ NGỌC HÀ  10  40,000
68 THẠCH HOÀNG MINH  10  40,000
69 LÊ HỮU LIÊM  10  40,000
70 TRANG TÚ HÀ  10  40,000
71 NGUYỄN DUY TẬP  10  40,000
72 TRẦN KHÁNH DƯ  10  40,000
73 HỒ MINH  10  40,000
74 Hồ Mỹ Tiên Gia đình chú Hồ Minh  10  40,000
75 Hồ Đức Quang Gia đình chú Hồ Minh  10  40,000
76 Trần Ngọc Tạo Khách hàng công ty Quy Nguyên  10  40,000
77 Nhóm bạn Trần Ngọc Tạo Khách hàng công ty Quy Nguyên  325  1,300,000
TỔNG CỘNG  10,000  40,000,000
Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh