DANH SÁCH ỦNG HỘ 700 PHẦN QUÀ TỪ THIỆN
Lễ Vu Lan 2560
STT  Họ và tên Địa chỉ  Ủng hộ Xác nhận
1 Cô TỪ HÒA USA 200  60,000,000
2 VÕ HUỲNH QUỐC THÁI Con trai Sư Cô Như Minh 100  30,000,000
3 CÔ THU BA HÀ NỘI 133  40,000,000
4 Mr KAWASAKI Bạn Sư Cô Như Minh 100  30,000,000
5 NGUYỄN HÀ KIM SƠN Nhân viên Sư Cô Như Minh 100  30,000,000
6 Bác Kim Sơn Gia đình Sư Cô Như Minh 20  6,000,000
7 TẬP THỂ NHÂN VIÊN QUY NGUYÊN Nhân viên công ty Quy Nguyên 40  11,700,000
8 Hoàng Quang Vinh (email) 1  300,000
9 Nguyễn Văn Thạnh
Trần Thị Hòa
Thôn Nhơn Thọ 2 – Hòa Phước
Hòa Vang – Đà Nẵng (email)
7  2,000,000
TỔNG CỘNG 700 210,000,000
Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh