Tính từ dấu mốc khởi công xây dựng nhà Tăng Đường mới thứ II, ở tuần lễ thứ 30 đến tuần lễ thứ 34, từ ngày 19/3 đến ngày 22/4 Bính Thân (tức 25/04 đến 28/05/2016), theo sự chỉ đạo của Sư Trụ Trì, ngoài việc hoàn tất “nội sảnh” Thiền Đường, nhóm thợ phụ trách thi công đã phân tán mỏng để hoàn thành nhà tương Tamari, nhà chứa nước sạch, nhà giữa gian bếp và nhà vệ sinh, bồn nước mới gần hồ lộ thiên trước thất Thầy, sơn vẻ các phù điêu, họa tiết xung quanh ngôi Bảo Tháp và sơn màu Tôn Tượng đức Phật Bổn Sư ngoài trời, đồng thời xây tường mở rộng phần đất mới mua phía sau nhà khách, và đóng cốt pha để chuẩn bị đổ bê tông mái nhà Tăng Đường đã hoàn tất  và đưa vào sử dụng tầng trệt.

Năm mươi (50) bức ảnh sau đây ghi nhận khái quát các nội dung vừa kể được tích hợp trong 5 tuần lễ thiếu vắng thông tin ở chuyên mục “DIỄN TIẾN CÔNG VIỆC XÂY DỰNG Ở CHÙA LONG HƯƠNG”

04_resize

03_resize

02_resize

01_resize

50_resize

45_resize

46_resize

47_resize

48_resize

49_resize

44_resize

43_resize

42_resize

41_resize

40_resize

39_resize

38_resize

37_resize

36_resize

36_resize

32_resize

33_resize

34_resize

35_resize

24_resize

25_resize

26_resize

27_resize

28_resize

29_resize

30_resize

23_resize

22_resize

21_resize

20_resize

19_resize

18_resize

17_resize

16_resize

08_resize

09_resize

10_resize

11_resize

12_resize

13_resize

14_resize

15_resize

07_resize

06_resize

05_resize

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh