DIỄN TIẾN CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CHÙA LONG HƯƠNG ĐẾN NGÀY 17/8 BÍNH THÂN (tức 17/9/2016).
Ở tuần lễ thứ 50, ghi nhận đến ngày 17/8 Bính Thân (tức 17/9/2016), ngoài những “hạng mục” lớn như xây vách tường gạch tầng trệt Tổ Đường, chuẩn bị lợp ngói mái nhà Tăng Đường mới thứ II, Sư Trụ Trì Chùa Long Hương đã chỉ đạo bộ phận thi công rải đều để thực hiện tiếp các chi tiết chưa hoàn chỉnh như: gắn các khuôn tam giác hoa văn ở các góc nách, tô đắp mái hiên tầng trệt và lót nền bằng đá hoa cương hành lang lầu 1 Nhà Tổ, đồng thời hoàn thành tất cả lan can thuộc cả 2 công trình và sơn lại màu Đức Phật Bổn Sư trong Đại Hùng Bửu Điện.

30 bức ảnh kèm theo sau đây mô tả các công việc trên

01_resize
02_resize
03_resize
04_resize
05_resize
06_resize
07_resize
08_resize
09_resize
10_resize
11_resize
12_resize
13_resize
14_resize
15_resize
16_resize
17_resize
18_resize
19_resize
20_resize
21_resize
22_resize
23_resize
24_resize
25_resize
26_resize
27_resize
28_resize
29_resize
30_resize

 

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh