Ghi nhận đến ngày 31/10/2015, bộ phân thi công công trình Nhà Khách Chùa Long Hương đã bắt đầu xây gạch một số vách tường , đồng thời xây luôn chân mống tường rào, bằng đá, và dựng các trụ lõi sắt, theo ranh đất của Chùa ở phía sau Nhà Khách mới.(Ranh đất phía hông phải Đại Hùng Bửu Điện, hướng từ cổng Chùa nhìn vào)

Theo thứ tự thời gian, công việc được thể hiện qua 31 hình ảnh sau đây:

01_4517_resize_resize 02_4516_resize_resize 03_4520_resize_resize 04_4531_resize_resize 05_4532_resize_resize 06_4612_resize_resize 07_4620_resize_resize 08_4664_resize_resize 09_4858_resize_resize 11_4519_resize_resize 12_4521_resize_resize 13_4522_resize_resize 14_4523_resize_resize 15_4524_resize_resize 16_4525_resize_resize 17_4528_resize_resize 18_4536_resize_resize 19_4611_resize_resize 20_4615_resize_resize 21_4617_resize_resize 23_4619_resize_resize 24_4621_resize_resize 25_4622_resize_resize 26_4660_resize_resize 27_4661_resize_resize 28_4663_resize_resize 29_4857_resize_resize 30_4968_resize_resize 31_4969_resize_resize

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh