Đặc biệt, tuần lễ từ ngày 11/11 đến ngày 16/11 Ất Mùi (tức 21/12 đến 26/12/2015) là tuần lễ có ngày rằm trùng với ngày Lễ Giáng Sinh của đạo Công giáo.

Riêng ở Chùa Long Hương, diễn tiến công việc xây dựng tuy không phải nằm trong những “hạng mục” lớn, nhưng nhịp độ thi công có vẽ rất khẩn trương.

Ngoài việc xe tải có cẩu chở 120 cây Tùng Vạn Niên từ Tiền Giang đến Chùa để Sư Trụ Trì cho trồng bổ sung vào những khoảnh đất cảnh còn trống, tăng số lượng Tùng Vạn Niên ở Chùa Long Hương, (được trồng từ năm Giáp Ngọ), lên đến một con số…gần như là rừng! Sư Trụ Trì đã chỉ đạo bộ phận thi công tích cực hoàn thành các chi tiết ở từng công trình và tăng ca làm luôn cả ngày Chủ nhật.!

  Đến sáng thứ 7 cuối tuần, một nhóm thợ lo tháo gở cốt pha phía dưới nền sàn lầu 1, trong khi một nhóm thợ khác lại đóng cốt pha mới ở 2 cầu thang  hai bên hông trái, phải của  Nhà Tăng Đường  và trên nhà vệ sinh mới xây, để đổ  bê tông luôn, trong cùng một ngày. (Trên nhà vệ sinh gọi là đổ “sê nô”)

Nhóm thợ thứ 3 lo việc tô tường phía ngoài cầu thang máy  Nhà Tổ, hồ khô tới đâu thì sơn nước đến đó.

Nhóm thợ thứ 4  chuyên môn phụ trách đổ khuôn ciment hoa văn  để kịp thời gắn dưới những “nách” thanh đà ngoài hàng lang (tuy chưa sơn màu, nhưng trông rất đẹp).

Ở khu vực bệ đài Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư ngoài trời, ngoài nhóm thợ khéo tay lo việc đổ khuôn kiểu dáng đèn gắn trên đầu các trụ lan can theo đúng mẫu sáng tạo của Thầy, Sư Trụ Trì còn thuê riêng kiến trúc sư có tay nghề cao từ Tp. HCM xuống Chùa để tham gia chỉnh sửa ở phần khuôn mặt Đức Phật Bổn Sư, sao cho cơ bản đúng với nhân tướng học và quan điểm thẩm mỹ lúc bấy giờ của người Ấn Độ ca ngợi Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà Hán ngữ gọi là “bát thập chủng hảo”!.

Việc Sư Trụ Trì xuất hiện ở khắp mọi chỗ có công việc đang làm đã chứng tỏ bậc “tu tâm tịnh lự” (là bậc Thiền Sư-theo sách Tam Đức Chỉ Quy) ngoài thời gian công phu nhập định, không phải là cứ mãi.. “phớt tỉnh” với đời!

Năm mươi (50) bức ảnh sau đây miêu tả đầy đủ các nôi dung trên, trong đó có  ảnh chụp 2 mái nhà lỡ, trên cầu bắc qua đồi, đã hoàn tất việc lợp ngói.

_nh 01_resize _nh 02_resize _nh 03_resize _nh 04_resize _nh 05_resize _nh 06_resize _nh 07_resize _nh 08_resize _nh 09_resize _nh 10_resize _nh 11_resize _nh 12_resize _nh 13_resize

_nh 14_resize _nh 15_resize _nh 16_resize _nh 17_resize _nh 18_resize _nh 19_resize _nh 20_resize _nh 21_resize _nh 22_resize _nh 23_resize _nh 24_resize _nh 25_resize _nh 26_resize _nh 27_resize _nh 28_resize _nh 29_resize _nh 30_resize _nh 31_resize _nh 32_resize _nh 33_resize _nh 34_resize _nh 35_resize _nh 36_resize _nh 37_resize _nh 38_resize _nh 39_resize _nh 40_resize _nh 41_resize _nh 42_resize _nh 43_resize _nh 44_resize _nh 45_resize _nh 46_resize _nh 47_resize _nh 48_resize _nh 49_resize _nh 50_resize

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh