Trong tuần qua, tính đến ngày mồng 3/10 Ất Mùi (14/11/2015), nhóm  thi công đã xây xong các bức tường gạch ở tầng trệt Nhà Tăng Đường, và tập trung tiến hành gắn nối hệ thống ống nước và ống thoát, nằm dưới nền của nhà vệ sinh mới thứ 2, sau đó khỏa lấp các đường ống , cơ bản hoàn thành mặt nền để chuẩn bị các công việc tiếp sau phía bên trên.

Như vậy, Chùa Long Hương trong sắp tới sẽ có đến 2 nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, rất tiện dụng và sạch sẽ, đủ sức phục vụ nhu cầu vệ sinh , trong sinh hoạt thường ngày của Tăng, Ni, Phật tử và tất cả mọi người đến Chùa.

Sư Trụ Trì Chùa Long Hương, Thầy Thích Tuệ Hải, trong quá trình xây dựng công trình, đã thường xuyên theo dõi, giám sát  thi công, bảo đảm theo đúng thiết kế bản vẽ, và kịp thời chấn chỉnh sai sót ở các chi tiết của từng hạng mục kết cấu hạ tầng, (nếu có),thể hiện qua 38 bức ảnh sau đây:

Ảnh 01_6217_resize Ảnh 03_5787_resize Ảnh 04_5996_resize Ảnh 05_6216_resize Ảnh 06_5757_resize Ảnh 07_5756_resize Ảnh 08_5753_resize Ảnh 09_5759_resize Ảnh 10_5755_resize Ảnh 11_5761_resize Ảnh 12_5769_resize Ảnh 13_5764_resize Ảnh 14_5780_resize Ảnh 15_5765_resize Ảnh 16_5772_resize Ảnh 17_5775_resize Ảnh 18_5777_resize Ảnh 19_5783_resize Ảnh 20_5911_resize Ảnh 21_5912_resize Ảnh 22_5784_resize Ảnh 23_5992_resize Ảnh 24_5993_resize Ảnh 25_5994_resize Ảnh 26_5997_resize Ảnh 27_6000_resize

Ảnh 28_6084_resize
Ảnh 29_6081_resize Ảnh 30_6086_resize Ảnh 31_6087_resize Ảnh 32_6090_resize Ảnh 33_6284_resize Ảnh 34_6285_resize Ảnh 35_6286_resize Ảnh 36_5998_resize Ảnh 37_6355_resize Ảnh 38_6356_resize

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh