Trong tuần lễ từ 16/11 đến ngày 21/11/2015, bộ phân thi công công trình  Chùa Long Hương đã hoàn thành sơn phết căn phòng nhỏ để máy phát điện ngoại nhập, và đóng cốt pha,lót ván sàn phía trên tầng trệt Nhà Tăng Đường để chuẩn bị đổ bê tông nền lầu một.

Đồng thời các thợ điện tranh thủ chạy dây ngầm, dọc theo các trụ  tường rào trước khi đổ bê tông và thợ xây dựng cũng đã tiến hành trãi đá làm lưới sắt,dưới mặt nền, chuẩn bị tráng ciment toàn bộ mặt bằng con đường vào Chùa phía tay phải từ ngoài nhìn vào.

36 hình ảnh sau đây phản ảnh diễn tiến của công việc xây dựng tại Chùa, trong tuần qua.

Ảnh 01_6571_resize Ảnh 02_6549_resize Ảnh 03_6550_resize Ảnh 04_6551_resize Ảnh 05_6564_resize Ảnh 06_6565_resize Ảnh 08_6567_resize Ảnh 09_6568_resize Ảnh 10_6569_resize Ảnh 11_6570_resize Ảnh 12_6594_resize Ảnh 13_6595_resize Ảnh 14_6596_resize Ảnh 15_6597_resize Ảnh 16_6598_resize Ảnh 17_6922_resize Ảnh 18_6923_resize Ảnh 19_6787_resize Ảnh 20_6925_resize Ảnh 21_6788_resize Ảnh 22_6789_resize Ảnh 23_6793_resize Ảnh 24_6834_resize Ảnh 25_6835_resize Ảnh 26_6837_resize Ảnh 27_6913_resize Ảnh 28_6915_resize Ảnh 29_6959_resize Ảnh 30_6960_resize Ảnh 31_6961_resize Ảnh 32_6962_resize Ảnh 33_6963_resize Ảnh 34_6964_resize Ảnh 35_6974_resize Ảnh 36_6978_resize

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh