Xin cáo lỗi với Quý Bạn Đọc Phật tử gần xa có nhân duyên đọc quyển Lời Nguyện Thứ 18 của Đức Phật A Di Đà – Thượng Tọa Thích Tuệ Hải giảng giải.
Xin đính chính phần 4 trang 58, “Thượng Phẩm Trung Sanh” được sửa thành “Trung Phẩm Thượng Sinh

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trụ Trì Chùa Long Hương

Thượng Tọa Thích Tuệ Hải

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh