Người mẹ phải làm các việc sau đây:

 1. Đặt tên cho vong linh rồi nhờ quý tăng ni làm linh vị với đầy đủ tên, tuổi, ngày, tháng, năm qua đời.
 2. Lập bàn thờ tại nhà, đặt linh vị lên, cúng cơm liên tục mỗi ngày, ít nhất là 21 ngày và nhiều nhất là 49 ngày. Khi cúng, đứng trước bàn thờ khởi lòng thương vong linh thật sự như thương những đứa con hiện đang sống với mình, thành tâm sám hối, xin lỗi vong linh rằng vì lý do bất đắc dĩ chứ không vì lòng ghét bỏ, hất hủi mà mẹ phải bỏ con, từ nay mẹ sẽ phát tâm tu hành làm điều phước thiện và hồi hướng tất cả công đức cho con được siêu sanh về cõi Phật.
 3. Liên hệ với thầy/cô trụ trì ngôi chùa gần nhà nhất để xin đưa linh vị của vong linh vào thờ trong chùa.
 4. Ngày cuối cùng trước khi đưa linh vị đi thì cúng một bữa cơm và khấn với vong linh rằng vì công việc đa đoan, bận rộn mẹ không thể thường xuyên cúng vái mỗi ngày cho con được no đủ, mẹ cũng không đủ đức độ để cầu cho con được siêu thoát nên hôm nay sẽ đưa con vào chùa để quý thầy/cô lo cho con (phải nói rõ tên, địa chỉ chùa và tên thầy/cô trụ trì ). Thầy/Cô trụ trì đã chấp thuận cho con được nhập chúng, tại chùa con sẽ được hưởng các điều lợi ích như sau:
 • Được no đủ qua 2 lần cúng xuất sanh và thí thực mỗi ngày.
 • Tối được nghe kinh kệ để siêu thoát.
 • Sống với chúng không bị cô đơn như theo mẹ từ trước đến giờ.

Vì thế mẹ đưa con vào chùa chứ không có ý gì khác (phải giải thích cho vong linh hiểu rõ giống như giải thích cho người đang sống).

 1. Sau đó mang toàn bộ vật dụng trên bàn thờ vong linh ra đến ngã ba đường đầu tiên (tính từ cửa nhà đi ra có một con đường cắt ngang thì đó là ngã ba ), đặt xuống, cúng và khấn vái lần cuối cùng giống như trọn phần số 4, chờ đến khi tàn 1⁄2 cây nhang thì mang linh vị và lư hương đi thẳng đến chùa (không được quay trở vào nhà).
 2. Đến trước cổng chùa thì dừng lại, xin hộ pháp cho phép đem linh vị của vong linh (đọc rõ tên tuổi) đã được thầy/cô trụ trì chấp thuận vào trong chùa để nương chúng tu hành.
 3. Khi vào chùa rồi thì xin thầy/cô trụ trì làm lễ quy y cho vong linh.
 4. Quan trọng nhất là khi đặt linh vị lên bàn thờ vong thì thầy/cô trụ trì hoặc chính mình phải khấn với các vong cũ rằng hôm nay, xin cho nhập chúng mới (tên, tuổi) để tu chung, xin đừng ăn hiếp (nếu không làm như vậy thì vong mới sẽ bị vong cũ đánh bạt ra không ở chung được). Như vậy là hoàn mãn.

(Hướng dẫn này được trích từ bài Kinh Thập Thiện, phần 5B, do thầy Thích Tuệ Hải giảng)

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh