“Nguyền rủa các thuốcđộc

Muốn hại đến thân đó

Do sức niệm Quán Âm

Trở hại nơi bổn nhơn”

* Bước 1: Ngắm nhìn một hình, tượng Quán Âm nào mình thích, làm sao khi nhắm mắt lại mà mình có thể tưởng được hình tượng Quán Âm đó trong đầu.

* Bước 2: Lấy một ly nước trong, đến trước bàn Phật. Nhìn vào ly nước, nhất tâm tụng Chú Đại Bi (nếu thuộc) hoặc là niệm: “NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT”. Vừa niệm vừa tưởng cho đến khi hình bóng Quán Âm hiện được trong ly nước.

* Bước 3: Khi hình Bồ Tát Quán Âm hiện được trong ly nước, bưng ly nước đưa lên ngang trán khấn nguyện:

“Con tên là ……………………………. tuổi………………………..

Con đang mang nghiệp…..(bị người ta hại bùa chú;……….)”

Xin nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm gia bị thần lực, biến ly nước này thành Cam Lồ, để hóa tán được nghiệp chướng mà con đang mang, giúp con được tỉnh tâm tỉnh trí mà nương Chánh Pháp tu hành.”

* Bước 4: Bưng ly nước uống.

  • Chúng ta có thể làm hộ, làm giúp cho người thân, bạn bè nếu họ đang vướng vào bùa chú, bị yếm đối. Niệm và tưởng giống như trên nhưng thay lời khấn nguyện cho người thân, bạn bè.

(Hướng dẫn này được trích từ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bài số 26B, ĐẠI ĐỨC THÍCH TUỆ HẢI giảng giải)

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh