CHƯ TĂNG,NI và ĐẠI CHÚNG NHẬP HỘI HOA NGHIÊM

LẦN THỨ 35 & 36 VÀO CUỐI THÁNG 9 NĂM BÍNH THÂN 

   Vào ngày cuối cùng của lịch vạn niên âm, dương trùng đúng liên tiếp 2 tháng 30/9 Bính Thân (tức 30/10/2016),Thượng Tọa Thích Tuệ Hải đã tiếp tục mở Hội Hoa Nghiêm lần thứ 35 & 36 (sáng&chiều) cho Chư Tăng, Ni và đại chúng cùng nhập Hội, nhân ngày Thầy giảng pháp định kỳ cuối tháng,tại sảnh đường lầu 1 Tổ Đường.

   Bốn mươi tám (48) bức ảnh kèm theo sau đây miêu tả pháp hội Hoa Nghiêm (sáng & chiều) tại Chùa Long Hương vào ngày 30 tháng 9 năm Bính Thân.

   (Tin & Ảnh : Thiện Huệ)

01_resize
02_resize
03_resize
04_resize
05_resize
06_resize
07_resize
08_resize
09_resize
10_resize
11_resize
12_resize
13_resize
14_resize
15_resize
16_resize
17_resize
18_resize
19_resize
20_resize
21_resize
22_resize
23_resize
24_resize
25_resize
26_resize
27_resize
28_resize
29_resize
30_resize
31_resize
32_resize
33_resize
34_resize
35_resize
36_resize
37_resize
38_resize
39_resize
40_resize
41_resize
42_resize
43_resize
44_resize
45_resize
46_resize
47_resize
48_resize

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh