Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!
Quý Phật tử và Quý bệnh nhân gần xa thân mến!

Thời gian gần đây xuất hiện một số cửa hàng thực dưỡng tự ý dùng hình ảnh và uy tín của Thượng tọa Thích Tuệ Hải để kinh doanh sản phẩm thực dưỡng của họ. Việc này gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín và hình ảnh của Thầy trong cộng đồng dưỡng sinh trong và ngoài nước. Chúng tôi hoan nghênh việc chia sẻ và phổ biến bài giảng Dưỡng Sinh do Thượng tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng đến với cộng đồng. Nhưng việc tự ý cắt xén bài giảng hoặc lợi dụng uy tín và hình ảnh của Thầy cho mục đích quảng cáo và giới thiệu sản phẩm của mình là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức kinh doanh.

Chúng tôi xin khẳng định là chúng tôi không biết Bà Loan là ai? Chúng tôi cũng không có bất kỳ liên quan gì với cửa hàng thực dưỡng Bà Loan. Chúng tôi cũng xin thông báo đến tất cả quý vị nên cảnh giác để tránh hiểu nhầm, sáng suốt lựa chọn sản phẩm dưỡng sinh uy tín chất lượng đảm bảo. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp quý vị nào sử dụng sản phẩm thực dưỡng của cơ sở này mà không có hiệu quả hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Xin kính thông báo đến toàn thể quý vị được rõ!

Chùa Long Hương, ngày 21 tháng 8 năm 2018

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh