NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử thân thương.

Chùa Long Hương xin trân trọng thông báo lịch tiếp bệnh và tư vấn ăn uống theo Phương Pháp Dưỡng Sinh của cuối năm Bính Thân và năm Đinh Dậu:

Cuối năm Bính Thân, Sư Phụ Thích Tuệ Hải còn khám chữa bệnh buổi cuối cùng vào ngày thứ 7 24/12 âm lịch tức ngày 21/1/2017.

Đầu năm Đinh Dậu, buổi thứ 7 khám bệnh đầu tiên là ngày 22/1 ÂL tức ngày 18/2/2017.

Kể từ đó cho đến hết năm 2017 Thầy tiếp bệnh và tư vấn ăn uống theo Phương Pháp Dưỡng Sinh theo lịch như trên.

Xin trân trọng kính báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý phật tử.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

Thay mặt bổn tự Chùa Long Hương

Trụ Trì

Tỳ kheo Thích Tuệ Hải

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh