Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!
Quý Phật tử và Quý Bệnh nhân gần xa thân mến!

     Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Chùa Long Hương xin thông báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể Quý Phật tử, Quý bệnh nhân về việc nghỉ khám bệnh và tư vấn dưỡng sinh tại Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Chùa Long Hương vào thứ 7 ngày 29/9/2018 (nhằm ngày 20/08 Mậu Tuất) và Nghỉ giảng Pháp ngày Chủ Nhật 30/9/2018 (nhằm ngày 21/08 Mậu Tuất).

Ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 29-30/09/2018 (nhằm ngày 20-21/08 Mậu Tuất) Thượng tọa Trụ trì có Phật sự quan trọng nên nghỉ khám bệnh và giảng Pháp ngày này. Kính mong quý vị hoan hỷ!

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0251 8600 258 gặp thầy Tri Khách.

Kính xin thông báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể Quý Phật tử, Quý bệnh nhân gần xa được rõ.

Chùa Long Hương, ngày 25 tháng 9 năm 2018

                                                         Thượng tọa Thích Tuệ Hải    

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh