Thông báo từ Chùa Long Hương

Ấp Long Hiệu, xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Do gần đây có một số người mạo danh Chùa Long Hương đăng tải những thông tin lệch lạc gây nhầm lẫn làm mất uy tín Bổn Tự và những thông tin này nằm ngoài tầm kiểm soát của Chùa Long Hương nên hôm nay Bổn tự xin trân trọng thông báo:

1. Chùa Long Hương không sử dụng Facebook – facebook.com

Tất cả những thông tin đăng tải trên Hệ thống Mạng xã hội Facebook đối với Chùa Long Hương là không có giá trị và Bổn tự không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các thông tin đăng tải trên Facebook.

2. Ngoài 3 website dưới đây:

     http://chualonghuong.org
     https://quynguyen.org
     http://quynguyen.com

Chùa Long Hương không chịu trách nhiệm với các thông tin đăng tải trên website khác.

3. Thượng tọa Thích Tuệ Hải – Trụ trì Chùa Long Hương chỉ có 1 email duy nhất là tykheo.thichtuehai@yahoo.comNgoài email này ra, Thầy Tuệ Hải không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin nào được gửi đi với danh nghĩa của Thầy.

Các thông báo trên lập tức có hiệu lực kể từ ngày 18/10/2015. Khi có thay đổi hoặc bổ sung, Bổn tự sẽ đăng tải lên 3 website dưới đây:

     http://chualonghuong.org
     https://quynguyen.org
     http://quynguyen.com

Thay mặt Bổn tự    
Trụ trì Chùa Long Hương

Tỳ kheo Thích Tuệ Hải
Trân trọng thông báo 

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh