THÔNG BÁO

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

           Gần đây, trên mạng cộng đồng YOUTUBE, có một vài người đã mạo nhận tên và hình ảnh của chúng tôi cũng như mạo nhận tên Chùa Long Hương để đăng tải các bài giảng, hình ảnh không rõ nguồn gốc.

Việc truyền tải, phổ biến Phật Pháp đến cho nhiều người là một việc làm tốt rất đáng trân trọng, nhưng phải bảo đảm nội dung không bị cắt xén, chỉnh sửa, ngõ hầu giúp Phật tử lãnh hội được tinh thần bài giảng một cách trung thực nhất.

Một lần nữa, chúng tôi xác nhận: Các bài giảng cũng như các thông tin liên quan đến Chùa Long Hương chỉ được đăng tải một cách chính thức trên trang web của Chùa theo 2 đường link bên dưới:

www.chualonghuong.org

www.quynguyen.org

          Ngoài ra, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm việc đăng tải ở những địa chỉ khác.

Trân trọng thông báo đến Quý Phật tử liễu tri.
Tỳ Kheo THÍCH TUỆ HẢI – Trụ Trì Chùa LONG HƯƠNG.

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh