Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Cung kính ngưỡng bạch chư tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, quý Ni trưởng, quý Ni sư cùng chư Tôn đức tăng ni!
Hằng năm, Chùa Long Hương chúng con tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày Chủ Nhật cuối tháng 7 âm lịch, để cho Phật tử trong bổn tự và quý Phật tử các nơi câu hội về thể hiện lòng tri ơn và báo ơn của mình đối với Ba ngôi Tam bảo, với Cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và cha mẹ hiện tiền của mình.
Năm nay bổn tự chúng con tổ chức ngày 25 tháng 07 âm lịch năm Kỷ Hợi nhằm ngày 25/08/2019. Ngày chương trình Đại Lễ, có chút thay đổi là:
Lễ Đặt bát cúng dường Chư Tôn Đức tăng ni được bắt đầu lúc 06 giờ 30 phút  sáng đến 08 giờ. Đúng 08 giờ bổn tự chính thức cử hành Đại Lễ Vu Lan (có chương trình riêng)
Đúng 11 giờ 30 cúng Trai Tăng (dự kiến có khoảng 2.680 Tăng ni tham dự và chứng minh).
Chúng con xin kính báo để Chư Tôn Đức liễu tri và quang lâm chứng minh và tham dự đúng với chương trình ban tổ chức đã đưa ra để buổi lễ diễn ra được thập phần viên mãn.
Kính thông báo đến quý Phật tử:

     Phát tâm hùng phước cúng dường đại tăng thì liên hệ với số điện thoại: 0911.258.258

     Nếu ở phương xa muốn cúng dường đại tăng thì gửi vào tài khoản:

Số tài khoản: 0401003858585

 Chủ tài khoản: Đinh Kim Nga

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nhơn Trạch, Đồng Nai

  Phát tâm đặt bát cúng dường trực tiếp đến chư tôn đức tăng ni nên có mặt tại Chùa Long Hương trước 6 giờ để ban tổ chức chúng tôi sắp xếp vị trí để quý Phật tử được thực hiện tâm nguyện cúng dường của mình được chu đáo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chùa Long Hương ngày 25/06/2019
Kính thông báo
Trụ trì Chùa Long Hương
Tỳ kheo Thích Tuệ Hải

Chương trình buổi lễ:

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh