(để xây dựng Tăng Đường mới thứ 2).
Kèm theo sau là 6 hình ảnh của ngôi nhà cũ, (được ghi nhận dưới nhiều góc độ có thể),  sẽ được gỡ bỏ trong ngày hôm nay 16/08 Ất Mùi (28/09/2015)
Ảnh 01_1825 Ảnh 02_1951 Ảnh 03_1950 Ảnh 04_1940 Ảnh 05_1942 Ảnh 06_1948
Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh