Showing 1 of 1

Bài Giảng: HƯỚNG DẪN TU TẬP THIỀN TỨ NIỆM XỨ (Hoàn chỉnh)
Ngày Giảng: Khóa tu mùa An Cư Kiết Hạ PL 2561 – DL 2017 Từ 15/4 đến tháng 07 Đinh Dậu 
Đạo Tràng: Chùa Long Hương
Thời Lượng: 120 phút
Số Bài: 19 ( 18 bài giảng + 01 bài thực hành)
Nội dung đã hoàn chỉnh
Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh