LIÊN HOA

“Tượng trưng cho lưỡi của Đức Phật quảng trường thiệt tướng nói vô lương pháp, khiến cho chúng sanh khai ngộ tri kiến Phật, cúng dường hoa sen có ý nghĩa cầu nguyện chúng ta có đầy đủ năng lực để lợi ích chúng sanh”(Theo nguyên văn ghi kèm trên bức phù điêu )

d8e_5245_resize

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh