PHÁP LOA

“Tượng trưng cho cổ dài 3 ngấn của Phật,tiếng nói của Đức Phật quảng đại,du dương như âm thanh của Pháp Loa nguyện cho chúng sanh nghe được liền đặng giải thoát và giác ngộ”

(Theo nguyên văn ghi kèm trên bức phù điêu )d8e_5247_resize

 

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh